LIDMAATSCHAP

Allereerst leuk dat je interesse hebt om lid te worden bij AMCA. Dit kan via diverse wegen, en uiteraard zijn er enkele 'spelregels' van toepassing. Lees onderstaande aandachtig even door:

- U neemt telefonisch contact op met nummer 055-5418386 deze is doorgeschakeld met een bestuurslid en maak een afspraak.

- U komt naar de  AMCA  toe op de openingstijden van de kantine om zelf eerst te kunnen zien wat de  AMCA  U te bieden heeft.

 

Openingstijden kantine zijn woensdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Als U eerst wilt ervaren hoe het is om op een echt circuit te rijden, ipv alleen maar rondjes op straat of online, hebben we daar ook de mogelijkheden voor. Er bestaat een mogelijkheid om te komen gastrijden. Dit kan op de officiële openingstijden kantine van de AMCA. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wanneer U besluit lid te worden van de  AMCA krijgt U een persoonlijke pas met RFID chip waarmee U elke dag van 9.00 uur tot 21.00 uur op het terrein kunt komen (dit zijn geen rijtijden zie pagina openingstijden voor leden) en kunt U gebruik maken van alle faciliteiten die de club U biedt.


Leden respecteren elkaar en gastrijders op het terrein van de AMCA, iedereen heeft de zelfde hobby en evenveel rechten/plichten als ieder ander. Leg elkaar de (gedrag) regels vriendelijk uit en zo nodig herhaal dit vriendelijk nog een keer. Veel regels staan op papier maar niet iedereen is hier voldoende van op de hoogte.  Het is aan de leden zelf om zich op de hoogte te stellen van de regels van de AMCA. Een regel die voor 2018 nieuw is, is dat de AMCA vraagt aan al zijn leden om zich in te zetten voor de vereniging. Als dit niet kan / lukt / geen zin dan wordt er eind van het jaar € 50,00 in rekening gebracht en zullen de klussen/ werkzaamheden worden uitbesteed.

Huishoudelijk reglement KLIK HIER
Circuit reglement KLIK HIER

- Aanwijzingen van bestuur/verantwoordelijk vrijwilliger worden opgevolgd.
- Het bestuur/verantwoordelijk vrijwilliger heeft het recht om alle personen die zich op het terrein bevinden aan te spreken op negatief gedrag in welke vorm dan ook en als het nodig is van het terrein te verwijderen.
- Bij blijvend negatief gedrag in welke vorm dan ook kan het bestuur besluiten om het lid permanent/tijdelijk uit het ledenbestand te schrappen.
- Het bestuur heeft het recht om een aankomend lid zonder uitleg te weigeren om een lidmaatschap met de AMCA aan te gaan.
- Een officieel lid van de AMCA mag een helper/gezinslid meenemen op het terrein maar is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag/schade die deze persoon veroorzaakt. Schade en gedrag komen ten rekening van het betreffende lid.


 

 

JUNIOR TOT 16 JAAR
€75/P.J.
Inschrijfgeld (éénmalig) 15,-
Contributie * + 75,00
2de gezinslid ** + 41,25,-
* = Inclusief NOMAC bijdrage van € 7,50.
** = Indien de persoon wordt onderhouden door een ouder.
+ = inzetten voor de AMCA

 

 

SENIOR VANAF 16 JAAR
€130,00/P.J.
Inschrijfgeld (éénmalig) 15,-
Contributie * + 130,-
2de gezinslid ** + 66,25,-
* = Inclusief NOMAC bijdrage van € 7,50.
** = Indien de persoon wordt onderhouden door een ouder.
+ = inzetten voor de AMCA