terug

Vrijwilligers Bestuur

December 28, 2017
Vrijwilligers Bestuur

De organisatie van de AMCA bestaat uit vrijwilligers zowel in het organiserende als in het uitvoerende werk. Dus naast hun prive, werk en hobbyleven, wordt ook het werk voor de AMCA gedaan. Houdt hier rekening mee dat niet alles op stel en sprong kan gebeuren.

Groot voordeel van de bestuursvrijwilligers van de AMCA is dat zij zelf uit, of zelfs nog in de hobby actief zijn. Zowel op club als (inter)nationaal niveau en voor vele van U geen onbekende zijn.

Hierdoor zijn de lijntjes kort en zullen de signalen van de leden snel worden opgepikt. Naast het organiserend werk heeft een bestuurslid ook een extra uitvoerende functie waarvoor hij verantwoordelijk is.

Voorzitter: Gaston van Kleef # Voorzitter

Secretaris: Peter Jongeling # Kantine  

Penningmeester: Rob Janssen # Penningmeester     

Algemeen bestuurslid: Martijn van der Heijden # Wedstrijdleiding 

Algemeen bestuurslid:   Wesley van Silfhout # Facilitair  

Algemeen bestuurslid: Gert Gerritsen # Klussen

Op de pagina waar het betreffende bestuurslid verantwoordelijk voor is, staat de foto zodat alle bestuursleden makkelijk te herkennen en aanspreekbaar zijn. Wilt U in contact komen met een bestuurslid dan kan dit via mail ( klik op de naam van betreffende bestuurslid ) of pak je telefoon. Het algemeen nummer van de AMCA is doorgeschakeld naar één van de bestuursleden. Met het mail adres info@amcaracing.nl bereikt U in één keer het gehele bestuur.

Het praktische gedeelte wordt verzorgt door uitvoerende vrijwilligers. Bijvoorbeeld baancommissaris, technisch controleur, kantine, time keeper, onderhoud aan gebouwen en terrein, gras maaien, snoeien, straatwerk enz.

Al met al is het een hoop werk om alles in stand te houden, verbeteren en te moderniseren.

De basis van onze club staat dus, maar om het voor al deze vrijwilligers leuk te houden wordt er wel wat van U teruggevraagd. Al jaren is de AMCA opzoek naar meer vrijwilligers om alles draaiende te houden. In de ALV ( gehouden 10 december 2017 ) is voor het volgende jaar 2018 gekozen om van ieder lid te vragen om zich 2 keer per jaar in te zetten voor de club ( zie leden login = inzetplanning )

Als dit niet kan, lukt, geen zin of welke reden dan ook, zal de AMCA de klussen gaan uitbesteden aan bedrijven. Maar dit heeft wel financiele gevolgen die dan gedragen worden door de leden die niet kunnen/willen helpen de club in stand te houden. Op deze manier worden de huidige vrijwilligers ontlast en zullen de lasten en lusten voor de vereniging beter verdeeld worden over alle leden van de club. Het bedrag wat dan in rekening wordt gebracht bij het desbetreffende lid is vastgesteld voor dit jaar op €50,00.

Wilt U meer dan de AMCA U nu aanbiedt dan kan dat altijd in overleg. Geeft U dan ook gelijk aan welke bijdrage U zelf levert om dit mogelijk te maken. In overleg en met meer vrijwilligers is er veel mogelijk, mits dit kan met de vergunning die de AMCA nu heeft en de wettelijke eisen die er horen bij een sportclub/kantine.

Gaston van Kleef: bestuursvoorzitter en actief 1/10 brandstof rijder op club-, nationaal-, en internationaal niveau

Amca Apeldoorn

CONTACTGEGEVENS

Kanaal-zuid 134, 7332 BD Apeldoorn

Telefoon: 055-5418386

Laatste berichten