terug

Gastrijden

December 28, 2017
Gastrijden

Op het circuit is het momenteel alleen mogelijk om te komen gastrijden wanneer de kantine geopend is   ( woensdag avond vanaf 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur).

Of wanneer U dit afgesproken hebt met één van de leden van de AMCA om samen te rijden ( vooraf melden bij een bestuurslid ). U verlaat gelijktijdig het terrein weer! Het is niet toegestaan voor een gastrijder om zonder een lid van de AMCA op het terrein te zijn.

Het betreffende lid dat de gastrijder meeneemt is in alle opzichten verantwoordelijk voor de gastrijder en zorgt ook voor de financiële afdracht van de gastrijder.

Mocht u niet met een lid mee kunnen dan kan er een mail gestuurd worden naar info@amcaracing.nl. Hierop zal dat een antwoord volgen of gastrijden mogelijk is of niet op het gewenste moment.

De afdracht voor het gastrijden per dag is € 10.00. Voor de woensdagavond vanaf 19.00 uur wordt €5,00 gerekend.

AMCA voorjaar 2017

Amca Apeldoorn

CONTACTGEGEVENS

Kanaal-zuid 134, 7332 BD Apeldoorn

Telefoon: 055-5418386

Laatste berichten